Ekim, T., Gözüpek, D., Hujdurovic, A., Milanic, M., "Mind the Independence Gap", Discrete Mathematics, 343, 9, 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayın Indexi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: