Ekizer, B., Küçük, E., Atay, Ş.D., Köse, N., Akyilmaz, N., Özkovalak, N., Kocasoy, G., “Topraktaki petrol kirliliğine alternatif bir çözüm biyoremidasyon yöntemi ve TPAO Batman bölge Müdürlüğü Silivanka sahasında yapılan biyoremidasyon uygulaması”, 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, 2006.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2006
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: