Ekşioğlu, M., “Küresel şirketlerde ergonomi programları-Bir inceleme”, 12. Ulusal Ergonomi Kongresi, Bildiriler Kitabı, 102-112, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2006.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2006
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: