Eldem, E., “Introduction: Anatomy of the Yıldız Bombing: Tracing the Global in the Particular,” Houssine Alloul, Edhem Eldem ve Henk de Smaele (derl.), To Kill a Sultan. A Transnational History of the Attempt on Abdülhamid II (1905)(Londra: Palgrave Macmillan, 2018), s. 1-33.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2018
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: