Elektrik Alanının İki Fazlı Mikrokanal Akışkanlarına Etkisi

Kodu: 
116M374
Yürütücüsü: 
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2017
Durumu: 
Yürürlükte