Emir, U.E., Şayli, Ö., Aydın, K., Demiralp, T., Ademoğlu, A., Öztürk, C., Akın, A., “Nefes tutmanın KOSB FMRI ve iykös işaretlerine etkisi”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: