ENERJİ POLİTİKALARI UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (2014)

Merkezin amaçları Enerji politikaları, uygulamaları ve sonuçları üzerine araştırmalar yapmak ve yayınlamak. Enerjinin verimli, akılcı, temiz, ucuz, güvenilir üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgili araştırma, teknoloji, tecrübe ve politikaların disiplinlerarası tartışılabileceği platformlar oluşturmak; bu konularda görüş oluşturma, eğitim, tanıtım ve bilgi aktarma faaliyetlerini gerçekleştirmek. Merkezin faaliyet alanları Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak. Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve diğer birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak. Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek. Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak. Rektörlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Merkez Müdürü: 
Prof.Dr. Bekir Cem Avcı
Web Sitesi: 
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kuzey Kampüs, ETA B-Blok, Kat: 5, No: 708, 34342 Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
avci@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 75 21, +90 212 359 49 50
Merkez Faaliyet Raporu: