Ercan, A.E., Türkoğlu, A.N., Akın, A., “Difüzyon denklemiyle hesaplanan foton göçünün deneysel doğrulanması”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı BİYOMUT’07, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: