Erdoğan, M.B., Gürel, T.B., Tzirakis, N., “The Derivative NonlInear Schrodinger Equation on The Half LIne“, Annales De L Instıtut Henrı Poıncare-Analyse Non Lıneaıre, 35, 7, 1947-1973, 2018.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2018
Yayın Indexi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: