​​​Erduran, S., Kaya, E.​​​​​, “STEM’in Doğası: Aile Benzerliği Yaklaşımı’nın STEM Eğitimi’ne Uygulanması“​​​​​, Akgunduz, D.​​​​​ (Ed.) , Okul ÖncesInden Üniversiteye Kuram ve Uygulamada STEM Eğitimi​​​​​, ANI Yayıncılık​​​​​, 2018​​.​

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2018
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: