Erginöz, E., Alikaşifoğlu, M., E., O., Albayrak-Kaymak, D., et al., ”Relationship between physical activity level and demographic characteristics, eating habits and sedantary behaviors of Turkish school children aged 11, 13 and 15 years”, Türk Pediatri Arşivi-Turkish Archives Of Pedıatrıcs, 46, 1, 12-19, 2011

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2011
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: