Ertaş, G., Dursun, M., Gülçür, H.Ö., Tunacı, M., “Dinamik meme MR görüntülemede bozulmuş tutulum eğrilerinin farmokinetik modelleme ile tespiti (Detection of polluted enhancement curves in dynamic breast MR imaging using pharmacokinetic modeling)”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, 338-343, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2006
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: