Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., Arıbal, E.,“Labview ortamında geleneksel mamogramların sayısallaştırılması ve kütlelerin sınıflandırılması”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 230-233, İstanbul, 2003.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: