Eyice, Ö., İnce, O., Sözen, S., Kasapgil-İnce, B., “Sıcaklığın nitrifikasyon bakterilerinin tür dağılımına etkisinin floresanlı yerinde hibritleşme tekniği kullanılarak belirlenmesi”, 8. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 239- 246, İstanbul, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: