Fahjan, Y.M., Mercimek, H., Kubin, J., “Binaların dinamik analizlerinde modal ek dışmerkezlik yönteminin uygulanması”, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, I, 163-174, Maya Basın Yayın, İstanbul, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: