Fe3O4 – PEG – BODIPY nano-yapıların fiziğinin ve metal iyonları ile etkileşiminin piko-saniye zaman korelasyonlu tek foton sayım yöntemiyle incelenmesi

Kodu: 
18B03D3
Yürütücüsü: 
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Yürürlükte