FEZA GÜRSEY FİZİK VE MATEMATİK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (2014)

Merkezin amaçları Merkezin amacı: Fizik ve Matematik dallarında araştırma ve işbirliği yapmaktır. Merkezin faaliyet alanları Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak, fizik ve matematik dallarını ilgilendiren interdisipliner çalışmaları desteklemek. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek ve organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek. Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek. Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak. Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Merkez Müdürü: 
Prof. Dr. Nihat Sadık Değer
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kandilli Kampüs, Feza Gürsey Binası, Kandilli Mah., Rasathane Cad., 34684, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
sadik.deger@boun.edu.tr, fezagursey@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 66 50, +90 216 516 36 36
Merkez Faaliyet Raporu: