BÜ Fikri Mülkiyet Politikası

Senato’nun   3 Temmuz 2013  tarih ve 2013-07   sayılı toplantısında onaylanarak yürürlüğe giren, mevcut Boğaziçi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Politikası ( Senato Karar- İlkeler ve Esaslar) ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun  10.07.2013 tarih ve  2013/17  sayılı toplantısında onaylanan gelir paylaşımı halen yürürlüktedir.

Boğaziçi Üniversitesi  Fikri Mülkiyet Kurulu,  Boğaziçi Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Politikasını, 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı yeni Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde güncelleyerek Senato’nun onayına sunulmak üzere bir taslak hazırlamıştır.   Hazırlanan taslak,  5 Temmuz 2017 tarih ve 2017-09 sayılı Senato gündemindedir.  Boğaziçi Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Politikası Üniversitenin ilgili organlarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girerek burada yayınlanacaktır.