BÜ Fikri Mülkiyet Politikası

Boğaziçi Üniversitesi Fikri  ve Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin İlke ve Esaslar  Üniversite Senatosunun   16 Ocak 2019  tarih ve 2019-01 sayılı toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Boğaziçi Üniversitesi Buluş Bildirim Formu 

 

acordeon
1