BÜ Fikri Mülkiyet Politikası

Boğaziçi Üniversitesi Fikri  ve Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin İlke ve Esaslar  Üniversite Senatosunun   6 Aralık 2017  tarih ve 2017-14 sayılı toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Boğaziçi Üniversitesi Buluş Bildirim Formu 

 

acordeon
1