BÜ Fikri Mülkiyet Politikası

Boğaziçi Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin İlke ve Esaslar belgesi, Üniversite Senatosunun 16 Ocak 2019 tarih ve 2019-01 sayılı toplantısında onaylanarak güncellenmiştir.Adı geçen belgenin güncel hali onay tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Boğaziçi Üniversitesi Buluş Bildirim Formu 

 

acordeon
1