Furman, A., Çelik, Y.E., Bilgin, R., "Reproductive Isolation and Morphological Discrimination of Myotis Myotis Macrocephalicus and M. blythii s.l. (Chiroptera: Vespertilionidae) in Turkey", Acta Chiropterologica, 22, 1, 21-28, 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: