Ganos Fayı Bölgesinin Sığ Kabuk Yapısı ve Reolojisinin Duyulabilir-frekans Manyetotellürik Verisi ile Görüntülenmesi

Kodu: 
15TP3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı