GEPASI Simülatörü Kullanılarak EGF/EGFR/MAPK Sinyal Yolunun Modellenmesi

Kodu: 
01B0301
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2001
Durumu: 
Sonuçlandı