GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (2015)

Merkezin Amaçları; a) Paydaşları olan girişimciler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve öğrencilere yenilikçi ve girişimci bakış açıları kazandırmak, b) Girişimcilik süreçlerindeki bilgi üretimi ve paylaşımına katkıda bulunarak, girişimci şirketlerin kurulumu, yönetimi, büyümeleri ve sürdürülebilir olmalarına destek vermek, girişimcilik, kurum içi girişimcilik ve sosyal girişimcilik alanlarında yol gösterici ve teşvik edici rol oynamak, c) Girişimcilik kültürünün yaratılması ve yaygınlaştırılması kapsamında tüm paydaşları içine alarak ulusal ve uluslararası girişimcilik ağları oluşturmak, bu ağların sürekliliğini sağlamak ve bu bağlamda, Türkiye ve yurt dışında bulunan v e girişimcilik alanında faaliyet gösteren diğer eğitim ve araştırma merkezleri ile işbirlikleri gerçekleştirmek, ç) Girişimcilik alanındaki araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek vererek girişimciliğin gelişmesine katkıda bulunmak. Merkezin faaliyet alanları a) Girişimcilik, kurum içi girişimcilik ve sosyal girişimcilik konularında ulusal ve uluslararası konferans, seminer, eğitim, çalıştay düzenlemek ve koordine etmek, b) Girişimcilik projelerinin hayata geçirilmesi için gereken ekosistemin oluşturulmasına destek vermek ve girişimcilik süreçlerinde tüm paydaşlara destek vermenin yanında danışmanlık yapmak, c) Var olan kuruluşların dünyaya ayak uydurabilmek, paydaşlarına ve topluma değer yaratabilmek için yapmaları gereken ve devamlılık arz eden girişimcilik çalışmalarına destek vermek, ç) Girişimcilik ve girişimci düşünce konularında araştırma yapmak, araştırma yapılmasını teşvik etmek ve yapılan araştırmalara katkıda bulunmak, d) Üniversite bünyesinde, Türkiye’de ve yurt dışında bulunan ve girişimcilik alanında faaliyet gösteren diğer eğitim ve araştırma merkezleri ile işbirlikleri gerçekleştirmek, e) Üniversite girişimcilik ekosistemi içinde yer alan merkez, enstitü ve benzeri tüm faaliyet grupları ile iletişim ve işbirliği içinde olmak, girişimcilik alanlarında ortak fayda sağlayan çalışmalar gerçekleştirmek, f) Girişimcilik alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, bu çalışmalarda tüm paydaşların katılımını teşvik etmek ve birlikte projeler yürütmek.

Merkez Müdürü: 
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aygören
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Güney Kampüs, 1. Erkek Yurdu Altı, DreamBU Kuluçka, 34342, Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
oguzhan.aygoren@boun.edu.tr, gm@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 45 52
Merkez Faaliyet Raporu: