Gökberk, B., Dutağacı, H., Akarun, L., Sankur, B., “3B yüz tanıma için betimleme ve öznitelik çıkarım yöntemlerinin incelenmesi, Analysis of representation and feature extraction schemes for 3D face recognition”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayın Türü: