Gökhan, E., Memduh, D., Tunacı, M., Gülçür, H.Ö., “Kontrastı artırılmış MR mamogramların çözümlenmesi ve en fazla yoğunluk-zaman oranına göre görüntü oluşturulması”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: