Gökmen, H.Ö., Bozkulak, Ö., Tabakoğlu, H.Ö., Aktaş, E., Deniz, G., Ertan, C., Gülsoy, M., “632.8-nm dalga boyunda düşük enerjili He-Ne laserin in vitro periferik kan mononükleer hücreler üzerindeki biyolojik etkisi”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 138-142, İstanbul, 2003.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: