Göksel, A., Haznedar, B., “Türkçe tamlamaların yapısı: Bir veri tabanı çalışması”, XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Y. Aksan, M. Aksan (Derleyenler), 362-364, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, 2008.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2008
Yayın Türü: