Göksel, A., Kelepir, M., Üntak-Tarhan A., “Türkçe soru cümlelerinde ezgi”, XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Y. Aksan, M. Aksan (Derleyenler), 305-308, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, 2008.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2008
Yayın Türü: