Göktürk, D., Güvercin, G., Seçkin, O., “The new stream of trade unionism: The case of Eğitim-Bir-Sen in Turkey”, Neoliberal Transformation of Education in Turkey: Political and Ideological Analysis of Educational Reforms in the Age of the AKP, Book Series: Postcolonial Studies in Education, Editör(ler): İnal K.; Akkaymak G.; 109-121, 2012.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2012
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: