Grafen Koloyit Yapıların Termo-Fiziksel Özelliklerinin Deneysel Yöntemlerle Belirlenmesi

Yürütücüsü: 
Kodu: 
19A06P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte