Grafen Oksit (GO)/Biyobozunur Nanofiber Kompozitlerin Schwann Hücre Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi

Kodu: 
15XSUP5
Yürütücüsü: 
Alan: 
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı