Gülçür, H.Ö., İstefanopulos, Y. (Derleyenler), Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), İstanbul, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: