Güneş, Y., Kalafat, D., "Yerel ölçekte deprem ağlarının önemi ve depreme hazırlık", Bodrum Yarımadası'nın Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu, TMMOB, Bildiriler Kitabı, 306-310, Bodrum, 2008.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2008
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: