Güneş, Y., Kekovalı, K., Teoman, U., Poyraz, A,S., Çetin, S., Polat, R., Aksarı, D., Özdemir, F., Gül, M., Cambaz, D., Ergün, T., Işık, S., Köseoğlu, A., Akkoyunlu, M,F., Kara, M., Öğütçü, Z., Necmioğlu, Ö., Kalafat, D., “30 Ekim 2020 Ege Denizi (Sisam-İzmir) Depremi ve Artçı Deprem Dağılımı”, ATAG 2020 Özel Toplantısı, 23-24 Aralık 2020, Online.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: