Güneybatı Anadolu ve Çevresindeki Üç Boyutlu Litosferik Yapının “Yüzey Dalgaları Tomografisi” ve “Ambient Noise Correlation” Yöntemleriyle Saptanması

Kodu: 
5144D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2010
Durumu: 
Sonuçlandı