Güneyisi, E., Özturan, T., Gesoğlu, M., “Farklı çimento tipi kullanımının beton durabilite özelliklerine etkileri”, Bildiriler Kitabı, 17. Teknik Kongre, 460-463, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: