Güneyisi, E.M., Altay G., “Viskoz söndürücü sistemlerin yüksek katlı betonarme ofis binalarının deprem dayanımı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi”, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, I, 61-72, Maya Basın Yayın, İstanbul, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: