Güngör, T., Güngör, O., Üsküdarlı, S., "EXSEQREG: Explaining sequence-based NLP Tasks with Regions with a Case Study Using Morphological Features for Named Entity Recognition", Plos One, 15, 12, 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayın Indexi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: