Gürbüz, C., Kalafat, D., Yılmazer, M., Kekovalı, K., Öğütçü, Z., Güneş ,Y., Kara, M., Suvarıklı, M., “Marmara denizi, deniz tabanı gözlemevi projesi (MDTGP)- The Sea of Marmara, sea bottom observatory project (MSBOP)”, International Earthquake Symposium, Abstract Book, 61, Kocaeli, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: