Gürcanlı, Ö., Öztürk, B., “Türkçe’de “ne…ne” bağlacı ve çift geçişli eylem yapıları”, 19. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileriler Kitabı, M. Sarı, H. Nas (Derleyenler), 54-65, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 2005.

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2005
Yayın Türü: