Güveniş, A., Çakmak, F., “Revıew and Comparison of Open Source Tumor Growth Sımulatıon Codes Based on Functıonalıty and Parameters”, 6Th Internatıonal Conference on Engıneerıng Natural Sciences, 2020, Şanlıurfa, Ispec 6Th Internatal Conference on Engıneerıng Natural Scıences January 24-26, 2020 / Sanliurfa, Turkey, 1, 76, 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: