Haliloğlu, T., Seyrek, E., Erman, B., “Prediction of binding sites in receptor ligand complexes with the Gaussian network model”, Physical Review Letters, 100, 22, 2008.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2008
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: