Haznedar, B., “İki dillilikte dillerarası etkileşim”, XXI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Y. Aksan, M. Aksan (Derleyenler), 216-224, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, 2008.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2008
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: