Hemofili A Hastalarında İnhibitör Oluşumu ile Bazı İnterlökin/sitokin Gen Polimorfizmleri Arasında İlişkinin Araştırılması

Kodu: 
108S095
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı