Hitit-Baş, I., “Plimpsestic cultures, hybridized selves and tha politics of hyphenated sapaces in the moor’s last sigh”, Ege Üniversitesi Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyum Bildirileri, 153-161, Ege Üniversitesi, İzmir, 2003.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayın Türü: