Hücre Proliferasyonu ve Apoptozizi Arasındaki Dengenin İncelenmesi: S. Cerevisiae ve C. Elegans Hücrelerinde Sinyal Taşıma Ağları

Kodu: 
08A504
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı