Hücreler arası moleküler haberleşme ile hastalıkların teşhisi kolaylaşacak

https://bogazicindebilim.boun.edu.tr/content/hucreler-arasi-molekuler-haberlesme-ile-hastaliklarin-teshisi-kolaylasacak