Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., Bozkurt, M., Furuzawa, A., "Radyo ve X-ışın gazı etkileşimleri", XVI. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, 2008.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2008
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: