İç Anadolu Bölgesi Tuz Gölü ve Bala-Kulu Arasının Sismisitesi ve Sismotektonik Özelliklerinin Belirlenmesi

Kodu: 
09T201D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı