İki Boyutlu Dönüşümlerin Çarpıcısız Gerçeklenmesi Multiplierless Realization of Two-Dimensional Transforms

Yürütücüsü: 
Kodu: 
02A0102
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2002
Durumu: 
Sonuçlandı