İki Boyutlu Oyuk Geometrilerinde Newtonyen ve Newtonyen olmayan Akış Etkilerinin Sayısal Yöntemlerle İncelenmesi

Kodu: 
05HA602
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2005
Durumu: 
Sonuçlandı